Σελίδες

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Δύο ισόθερμες μεταβολές και δυο ισορροπίες

Λεπτός σωλήνας μήκους 44cm είναι οριζόντιος και χωρίζεται σε δύο ίσους χώρους με μικρή στήλη Hg μήκους 4cm. Οι δύο χώροι περιέχουν αέριο σε αρχική πίεση Ρο. Τοποθετούμε το σωλήνα όρθιο και παρατηρούμε ότι η στήλη του Hg ισορροπεί ξανά αφού κατέλθει αργά  κατά 5cm.
Α. Να υπολογίσετε το λόγο των πιέσεων στα δύο δοχεία στην τελική κατάσταση.
Β. Αν το ειδικό βάρος του Hg (το πηλίκο του βάρους της στήλης προς τον όγκο της) είναι ε=13,6Ν/m3, να βρείτε την αρχική πίεση Ρο.
Να θεωρήσετε ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια του φαινομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου