Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Test στη Βιολογία της Α' Γυμνασίου: "Το κύτταρο"

Α… Να επιλέξετε το σωστό κυκλώνοντας το αντίστοιχο γράμμα.
1. Πώς ονομάζεται η δομή του κυττάρου που αντιστοιχεί στο γράμμα Ε του παρακάτω σχήματος; 
 
 (α) πυρήνας                             (β) μιτοχόνδριο                     (γ) κυτταρόπλασμα

2. Σε ποια από τις παρακάτω εικόνες αναγνωρίζεις κύτταρα κρεμμυδιού;

Δείτε όλο το test από ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου