Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις: Χημεία Γ' Γυμνασίου

Θέμα 7ο
Να τοποθετήσεις στη σωστή θέση του παρακάτω περιοδικού πίνακα τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ με βάση την πληροφορία που σου δίνεται για καθένα από αυτά:
στοιχείο Α: βρίσκεται στην ομάδα των αλκαλικών γαιών και έχει το μικρότερο ατομικό αριθμό από όλες τις αλκαλικές γαίες.
στοιχείο Β: βρίσκεται στην 5η περίοδο και έχει το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό από όλα τα στοιχεία της.
στοιχείο Γ: βρίσκεται στην ίδια περίοδο με το στοιχείο Χ και είναι ευγενές αέριο.
στοιχείο Δ: έχει 17 ηλεκτρόνια στο ουδέτερο άτομό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου