Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις: Χημεία Γ' Γυμνασίου

Θέμα 5
Στον παρακάτω περιοδικό πίνακα είναι τοποθετημένα τα στοιχεία Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Ω.
5Α. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες και είναι αμέταλλα;
5Β. Ποιο ή ποια από τα παραπάνω στοιχεία δε συμμετέχουν στο σχηματισμό χημικών ενώσεων;
5Γ. Πόσος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Δ;
5Δ. Πώς ονομάζεται η ομάδα στην οποία ανήκει ένα στοιχείο Λ που έχει 6 πρωτόνια περισσότερα από το στοιχείο Γ;

Θέμα 6ο
Σε ένα ποτήρι με νερό διαλύουμε υδροχλώριο HCl και σε ένα άλλο υδροξείδιο του καλίου ΚΟΗ. Στη συνέχεια αναμειγνύουμε κατάλληλες ποσότητες των δύο παραπάνω διαλυμάτων ώστε να γίνει πλήρης εξουδετέρωση. Να γράψεις:
α) τη χημική εξίσωση που περιγράφει τη διάλυση του οξέος στο νερό,
β) τη χημική εξίσωση που περιγράφει τη διάλυση της βάσης στο νερό,
γ) τη χημική εξίσωση της εξουδετέρωσης,
δ) τη χημική εξίσωση που περιγράφει το σχηματισμό του άλατος, το οποίο και να ονομάσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου