Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις: Χημεία Γ' Γυμνασίου

Θέμα 3ο
Να μεταφέρεις στην κόλλα σου τον παρακάτω πίνακα και να γράψεις την ονομασία καθεμιάς από τις παρακάτω ενώσεις.
H2CO3

BaCl2

Ca(OH)2

C2H4

Νa2SO4

Θέμα 4ο
4Α. Να γράψεις το μοριακό τύπο των ενώσεων: υδροβρώμιο, υδροξείδιο του νατρίου, προπάνιο.
4Β. Ποια από τις παραπάνω ενώσεις είναι υδρογονάνθρακας; Να γράψεις το συντακτικό της τύπο.
4Γ. Ποια από τις παραπάνω ενώσεις είναι βάση; Να αναφέρεις ποιες ενώσεις λέγονται βάσεις κατά Arrhenius.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου