Σελίδες

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Προετοιμασία για τις Eξετάσεις: Χημεία Γ' Γυμνασίου

Θέμα 1ο
1Α. Πού στηρίζεται η λειτουργία του πεχαμετρικού χαρτιού για τη μέτρηση του pH ενός διαλύματος;
1Β. Σε δύο ποτήρια έχουμε δυο άχρωμα υδατικά διαλύματα. Το ένα από τα δύο είναι διάλυμα οξέος με pH=6 και το άλλο διάλυμα βάσης με pH=11. Για να βρεις ποιο ποτήρι περιέχει το οξύ και ποιο τη βάση, ποια από τις ουσίες του παρακάτω πίνακα δε θα χρησιμοποιήσεις και γιατί; 
Θέμα 2ο
(Σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις το pH των διαλυμάτων αναφέρεται στους 25οC).
2Α. Σε διάλυμα οξέος με pH=3 προσθέτουμε οξύ. Τι είδους μεταβολή θα παρατηρήσουμε στο pH του νέου διαλύματος και γιατί;
2Β. Σε διάλυμα βάσης με pH=9 προσθέτουμε καθαρό νερό. Μπορεί το pH του νέου διαλύματος να γίνει ίσο με 7 και γιατί;
2Γ. Σε διάλυμα οξέος με pH=5 προσθέτουμε βάση. Ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσε να είναι το pΗ του νέου διαλύματος και γιατί;
α) 4                  β) 5                  γ) 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου