Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Δυο αδιαβατικές συμπιέσεις και μια ανάμειξη.

Δοχείο με αδιαβατικά τοιχώματα κλείνεται με αβαρές θερμομονωτικό έμβολο. Το δοχείο χωρίζεται με θερμομονωτικό διάφραγμα σε δύο χώρους που περιέχουν το ίδιο αέριο σε συνθήκες 8Po, 2Vo, To και Po, Vo, To, αντίστοιχα. Το διάφραγμα φέρει βαλβίδα που ανοίγει όταν η πίεση στους δυο χώρους γίνεται ίδια. Αρχικά το έμβολο ισορροπεί.
Ασκώντας εξωτερική δύναμη μετατοπίζουμε το έμβολο αργά μέχρι το διάφραγμα, κάνοντας μια μικρή στάση για λίγο, όταν η βαλβίδα θα ανοίξει.
Να υπολογίσετε:
Α. Την πίεση και τη θερμοκρασία του αερίου, μετά την ανάμειξη των δύο ποσοτήτων με το άνοιγμα της βαλβίδας και την αποκατάσταση ισορροπίας.
Β. Το έργο της εξωτερικής δύναμης κατά την παραπάνω μετακίνηση του εμβόλου.
Δίνονται: Ρατμο, γ=3/2, 23/2≈2,7.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου