Σελίδες

Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις: Βιολογία Α' Γυμνασίου

Θέμα 4ο
4Α. Τι ονομάζουμε διάρθρωση και τι συνάρθρωση; Να αναφέρεις από δύο παραδείγματα για κάθε περίπτωση.
4Β. Να σχεδιάσεις στην κόλλα σου έναν πίνακα, όπως ο παρακάτω, και να κατατάξεις τα οστά,  που δίνονται, στις τρεις στήλες του.
Οστά: περόνη, σπόνδυλος, βραχιόνιο, επιγονατίδα, ωμοπλάτη, μετωπιαίο

Βραχύ οστό
Μακρύ οστό
πλατύ οστό
Θέμα 5ο
5Α. Να περιγράψεις με συντομία τη μικρή κυκλοφορία του αίματος.
5Β. Ποιος είναι ο ρόλος των λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος;
5Β. Γιατί οι περισσότερες φλέβες έχουν βαλβίδες;

Θέμα 6ο
6Α. Ποιος ο ρόλος των αρτηριών;
6Β. Από ποιο σημείο του σώματος παραλαμβάνει το αίμα τα θρεπτικά συστατικά που μεταφέρει στα κύτταρα;
6Γ. Πού μεταφέρει το αίμα τις άχρηστες ουσίες που παραλαμβάνει από τα κύτταρα για να αποβληθούν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου