Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις:Βιολογία Α' Γυμνασίου

Θέμα 7ο
«Η καρδιά είναι το βασικό ………. του κυκλοφορικού συστήματος».
Λύσε το σταυρόλεξο και θα προκύψει η λέξη που λείπει στη χρωματιστή στήλη.
1. Βοηθούν στον τεμαχισμό της τροφής.
2. Η μύτη είναι το αισθητήριο της ……
3. Είναι το ωάριο και το σπερματοζωάριο.
4. Βοηθούν στην πήξη του αίματος.
5. Όργανα που φιλτράρουν το αίμα.
6. Εκεί βρίσκεται το γαστρικό υγρό.

Θέμα 8ο
.Σε ποιο όργανο του σώματός μας βρίσκονται οι κυψελίδες; Να περιγράψεις ποια λειτουργία εκτελείται σε αυτές.
8Β. Ποιοι μύες του σώματός μας βοηθούν στην εισπνοή και την εκπνοή; Να περιγράψεις πώς επιτυγχάνεται η εισπνοή.

Θέμα 9ο
9Α. Από τι αποτελείται ένας νευρώνας;
9Β. Να συμπληρώσεις τα κενά στο παρακάτω κείμενο, το οποίο αναφέρεται στο Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου:
Το Περιφερειακό Νευρικό Σύστημα περιλαμβάνει τα …………….(1) και τα ……………(2) και ο ρόλος του είναι να μεταβιβάζει:
i)……………………………………………………………………………………………………
ii)…………………………………………………………………………………………..............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου