Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Ενδόθερμες αντιδράσεις

και η συνέχεια…

 A… Το εκπεμπόμενο σωμάτιο α της προηγούμενης άσκησης κατευθύνεται από μεγάλη αρχική απόσταση εναντίον ακίνητου πυρήνα αζώτου 7Ν14.
i) Αν θεωρήσουμε ότι ο πυρήνας παραμένει διαρκώς ακίνητος, να βρείτε σε πόση ελάχιστη απόσταση το σωμάτιο α μπορεί να πλησιάσει τον πυρήνα.
ii) Με δεδομένο ότι στην παραπάνω ελάχιστη απόσταση το σωμάτιο α μόλις που συλλαμβάνεται από τον πυρήνα, να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση
και να υπολογίσετε πόση τουλάχιστον επιπλέον κινητική ενέργεια θα έπρεπε να είχε τη στιγμή της σύλληψής του για να ήταν ικανό να την προκαλέσει.

Β… Να ελέγξετε αν το εκπεμπόμενο φωτόνιο γ της προηγούμενης άσκησης μπορεί να απορροφηθεί από ακίνητο πυρήνα 3Li7 και να τον διασπάσει σε ισότοπο πυρήνα Li και ένα νετρόνιο. Αν ναι, να βρείτε την κινητική ενέργεια των προϊόντων της αντίδρασης.
Δίνονται:
mπυρ.Li-7=6,999u, mπυρ.Li6=6u, mn=1u, mα=4,0026u, mπυρ,Ν=14,003u, mπυρ,Ο=17,01u  και  mσωμ,x=1,0078u, 1eV=1,6×10-19J K=9×109N×m2/C2, και ότι μάζα 1u ισοδυναμεί με ενέργεια 930ΜeV.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου