Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Μια α–διάσπαση και μια «εξώθερμη» πυρηνική αντίδραση

Πυρήνας 88Ra226 είναι ραδιενεργός και δίνει Rn με α-διάσπαση. Κατά την αντίδραση παρατηρείται έλλειμμα μάζας 0,007u. 
A… Ένας πυρήνας ραδίου διασπάται, οπότε παράγονται ένα σωμάτιο α ενέργειας 5,1ΜeV και ένα φωτόνιο γ. Να βρείτε το μήκος κύματος του φωτονίου γ, αν ο μητρικός πυρήνας του ραδίου ήταν ακίνητος και ο θυγατρικός πυρήνας του ραδονίου παραμένει επίσης ακίνητος.         
B... Το παραγόμενο σωμάτιο α, με την κινητική ενέργεια των 5,1MeV,:
α. αρπάζεται από ακίνητο πυρήνα 4Be9, οπότε προκύπτει πυρήνας 6C12 με κινητική ενέργεια 2,425MeV και σωμάτιο x. Να βρείτε την κινητική ενέργεια του σωματίου x.
β. κατευθύνεται εναντίον ακίνητου πυρήνα 82Pb208 από μεγάλη αρχική απόσταση. Να βρείτε σε πόση ελάχιστη απόσταση πλησιάζει τον πυρήνα. Να σχολιάσετε το αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η εμβέλεια της πυρηνικής δύναμης είναι της τάξης μεγέθους των 10-15m. Θεωρούμε ότι ο πυρήνας μολύβδου παραμένει διαρκώς ακίνητος.
Δίνεται ότι: hco=1250eV.nm, mπυρ.Be=9,0025u, mπυρ.He=4u, mπυρ.C=12u,mσωμ.x=1u και ότι μάζα ίση με 1u ισοδυναμεί με ενέργεια 930MeV.

Απάντηση: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου