Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Συμβολή κυμάτων - Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης

Στα σημεία Π1 και Π2 της επιφάνειας ενός υγρού βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων, που ταλαντώνονται με συχνότητα f και πλάτος A. Δύο σημεία Μ και Ν του ευθυγράμμου τμήματος Π1Π2 έχουν αντίστοιχα αποστάσεις από τις δύο πηγές που ικανοποιούν τις σχέσεις:
Μ:   (Π2Μ) – (Π1Μ)=3λ και
Ν:    (Π1Ν) – (Π2Ν)=3λ/2.
Να επιλέξετε το σωστό σε κάθε περίπτωση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας:

Α… Τα σημεία του τμήματος Π1Π2 που βρίσκονται μεταξύ των Μ και Ν και ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος είναι:
α. 1                                  β. 2                              γ. 3                              δ. 4

Β… Η απόσταση ΜΝ είναι ίση με:
α. 3λ/4                            β. 5λ/4                       γ. 7λ/4                       δ. 9λ/4

Γ… Η απομάκρυνση του Μ από τη θέση ισορροπίας του τη στιγμή που το μέσο Ο του ΠιΠ2 ξεκινά την ταλάντωσή του θα είναι:
            α. +Α                          β. –Α                          γ. 0                              δ. +Α/2
Θεωρούμε ως στιγμή t=0 τη στιγμή που τα κύματα φτάνουν στο Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου