Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Εκτροπή ακτίνας από κυβικό πρίσμα

Μια μονοχρωματική ακτίνα προσπίπτει στο κέντρο μιας  έδρας κυβικού πρίσματος πλευράς d, υπό γωνία 45ο ως προς το επίπεδο της έδρας, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Να δείξετε ότι η ακτίνα θα βγει από το πρίσμα από την απέναντι έδρα σε απόσταση από την κορυφή Β ίση με
και να υπολογίσετε κατά πόσο θα εκτραπεί από την αρχική της κατεύθυνση διάδοσης μετά τη διέλευσή της από το πρίσμα.
Δίνονται οι δείκτες διάθλασης του αέρα και του πρίσματος για την ακτίνα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου