Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήσεις για τα στάσιμα


Ερώτηση 1η
Σε μια χορδή δημιουργείται στάσιμο κύμα. Στη θέση χ=0 υπάρχει μία κοιλία του στάσιμου. Τα σημεία της χορδής, που ταλαντώνονται με πλάτος ίσο με το πλάτος των κυμάτων που συνέβαλαν και έδωσαν το στάσιμο, βρίσκονται εκατέρωθεν των κοιλιών κατά:
α. λ/4  β. λ/6  γ. λ/3  δ. λ/12

και των δεσμών κατά:

α. λ/4  β. λ/6  γ. λ/3  δ. λ/12

Ερώτηση 2η
Μία χορδή έχει το ένα άκρο στερεωμένο και το άλλο άκρο ελεύθερο. Κατά μήκος της χορδής δημιουργείται στάσιμο κύμα με κ κοιλίες. Στο ελεύθερο άκρο της χορδής σχηματίζεται κοιλία.
Α… Το μήκος L της χορδής είναι:
       α. L=κλ/2
       β. L=(2κ+1)λ/4
       γ. L=(κ-1)λ/2 + λ/4
       δ. L=κλ/2 + (2κ+1)λ/4

Β… Αν ο αριθμός των δεσμών είναι μ, τότε ισχύει:
       α. μ=κ   β. μ=κ-1   γ. μ=κ+1   δ. μ=2κ

Γ… Αν τριπλασιάσουμε τη συχνότητα των κυμάτων που συμβάλλουν και δίνουν το στάσιμο και στο ελεύθερο άκρο σχηματίζεται και πάλι κοιλία, τότε ο αριθμός των κοιλιών που σχηματίζονται συνολικά τώρα στη χορδή θα είναι
    α. κ΄=3κ-1  β. κ΄=3κ   γ. κ΄=κ-3   δ. κ΄=κ/3

Ερώτηση 3η 
Ένα στάσιμο κύμα περιγράφεται από την εξίσωση
y=8συν(2πχ/λ)ημ2πt (τα χ και y σε cm, το t σε s)
Κάποια χρονική στιγμή t το στιγμιότυπο του στασίμου φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Να κατασκευάσετε το στιγμιότυπο του στασίμου τη χρονική στιγμή t΄=t+1/3s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου