Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Νόμοι Αερίων

1. Η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου υποδιπλασιάζεται ισόθερμα και αντιστρεπτά και στη συνέχεια υποδιπλασιάζεται η θερμοκρασία της ισοβαρώς και αντιστρεπτά. Ο τελικός όγκος του αερίου είναι
α. Ίσος με τον αρχικό.
β. Διπλάσιος του αρχικού.
γ. Μισός του αρχικού.
δ. Υποτετραπλάσιος του αρχικού.

2. Δύο ποσότητες αερίων με αριθμό γραμμομορίων n1 και n2 εκτελούν ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή στον ίδιο όγκο. Αν είναι n1> n2 το διάγραμμα που παριστάνει τις μεταβολές είναι:
3. Να χαρακτηρίσετε με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» τις προτάσεις:
Α. Θα αυξηθεί το ίδιο η θερμοκρασία δεδομένης ποσότητας αερίου είτε τριπλασιαστεί ο όγκος της, υπό σταθερή πίεση είτε τριπλασιαστεί η πίεση της υπό σταθερό όγκο.
Β. Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει 1g ιδανικού αερίου γραμμομοριακής μάζας Μr1. Αν αντικαταστήσουμε το αέριο με 1g αλλού ιδανικού αερίου γραμμομοριακής μάζας Μr2 (Μr2>Μr1), στην ίδια θερμοκρασία, τότε η πίεση στο δοχείο θα αυξηθεί.
Γ. Όταν δεδομένη ποσότητα ιδανικού αερίου:
α. αυξήσει τον όγκο της ισόθερμα, η πίεση της μειώνεται.
β. μειώσει τον όγκο της ισοβαρώς, η θερμοκρασία της αυξάνεται.
γ. ψυχτεί ισόχωρα, η πίεση της μειώνεται.
δ. ελαττώσει τη θερμοκρασία της με σταθερή πίεση, ο όγκος της αυξάνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου