Σελίδες

Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

Εξισώσεις και Ενέργειες σε Διαδοχικές Κινήσεις

Ένα κιβώτιο μάζας m=2kg κινείται με σταθερή ταχύτητα υο σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση οριζόντιας σταθερής δύναμης F, που του ασκεί ένας εργάτης. Ο εργάτης μετατοπίζει το κιβώτιο για 6m από το Α στο Γ προσφέροντάς του ενέργεια 48J.
i) Να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής ανάμεσα στο κιβώτιο και το δάπεδο.
Στη συνέχεια (σημείο Γ) ο εργάτης παύει να ασκεί τη δύναμη και το κιβώτιο επιβραδυνόμενο σταματά αφού διανύσει ακόμα 2m (σημείο Δ).
ii) Με πόση ταχύτητα κινούνταν το κιβώτιο από το Α μέχρι το Γ;
iii) Πόσος είναι ο χρόνος της κίνησης από το Α στο Γ και πόσος από το Γ στο Δ;
iv) Πόση ταχύτητα έχει το σώμα στο μέσο της απόσταση ΓΔ;
v) Αν στο σημείο Α είναι t=0 και x=0 να κάνετε τα διαγράμματα υ-t και x-t για την κίνηση ΑΔ.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου