Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις: Βιολογία Γ' Γυμνασίου

Θέμα 1ο
Ένα τμήμα του DNA, που περιέχει την πληροφορία για την παραγωγή ενός πολυπεπτιδίου (πρωτεΐνης), πρόκειται να μεταγραφεί.
Η μη μεταγραφόμενη αλυσίδα του τμήματος αυτού είναι: 
TACTTCGGATAT
1Α. Να γράψεις την αλληλουχία των βάσεων στο μόριο του mRNA, που προκύπτει από τη μεταγραφή του παραπάνω τμήματος του DNA.
1Β. Να βρεις ποια αμινοξέα και με ποια σειρά θα μεταφερθούν στο ριβόσωμα από τα tRNA, χρησιμοποιώντας τον γενετικό κώδικα που δίνεται παρακάτω.

Θέμα 2ο
Στους ιούς οφείλονται πολλές σοβαρές ασθένειες γνωστές ως ιώσεις.
2Α. Να εξηγήσεις γιατί χαρακτηρίζουμε τους ιούς ως «κυτταρικά παράσιτα».
2Β. Να εξηγήσεις γιατί είναι προτιμότερο ένας ιός να έχει μικρή περίοδο επώασης.

Θέμα 3ο
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα τροφικό πλέγμα, όπου οι πληθυσμοί 1, 2 και 3 ανήκουν στα φυτά.
3Α. Ποιοι από τους υπόλοιπους πληθυσμούς του σχήματος είναι καταναλωτές πρώτης τάξης και γιατί;
3Β. Αν ο πληθυσμός 2 κινδυνέψει με εξαφάνιση,
i) ποιοι πληθυσμοί κινδυνεύουν να εξαφανιστούν επίσης και γιατί;
ii) να εξηγήσεις γιατί θα μειωθεί ο πληθυσμός 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου