Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Ολίσθηση ράβδου

Μια ράβδος μάζας m και μήκους L στέκεται κατακόρυφη πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Επειδή η θέση ισορροπίας είναι ασταθής, εκτρέποντας ελαφρώς τη ράβδο αυτή αρχίζει να πέφτει περιστρεφόμενη και ενώ το ένα της άκρο είναι πάντα σε επαφή με το δάπεδο.
 
Να βρείτε την γωνιακή ταχύτητα της ράβδου τη στιγμή που πέφτει στο έδαφος. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g, ενώ για τη ράβδο Ιcm=mL2/12.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου