Σελίδες

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Χρονική καθυστέρηση μονοχρωματικής ακτίνας

Μονοχρωματική ακτίνα διαπερνά κάθετα στρώμα γυαλιού πάχους d και στη συνέχεια βγαίνει στον αέρα (nαέρα=1), όπου διανύει επίσης διαδρομή d. Αν για να διανύσει τη διαδρομή d στο γυαλί χρειάζεται 50% περισσότερο χρόνο απ’ ότι για να διανύσει την αντίστοιχη διαδρομή d στον αέρα, να υπολογίσετε:
α. το δείκτη διάθλασης nγ του γυαλιού για την παραπάνω ακτίνα.
β. το μήκος κύματός της λγ στο γυαλί, αν η συχνότητά της είναι f=5×1014Hz.
γ. την απόσταση d, αν ο ολικός χρόνος για την παραπάνω διαδρομή είναι 5ns.
δ. σε πόσα μήκη κύματός της λγ αντιστοιχεί το πάχος d του γυαλιού.
Δίνεται co=3×108m/s.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου