Σελίδες

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ε.Ο.Κ. : Διάγραμμα θέσης - χρόνου

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της θέσης συναρτήσει του χρόνου για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή.
Σε ποια χρονικά διαστήματα:
  •  Το σώμα κινείται προς τα θετικά.
  • Το σώμα είναι ακίνητο.
     Η συνέχεια από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου